Condicions generals d’ús

Aquest portal www.lesportessalut.cat és de titularitat de GESTIONA, gestors esportius catalans, l’Associació Catalana d’Entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques (en endavant, GESTIONA) amb CIF G65894388 i situada a Rambla de Catalunya, 81, pral., 08008, de Barcelona i telèfon 934874575 i està constituït pel lloc web associat al domini http://gestiona-associacio.cat/qui-som/.

Tots els serveis prestats i oferts per GESTIONA es troben sotmesos a la legislació vigent.

GESTIONA declina qualsevol tipus de responsabilitat per l’accés a la pàgina web de persones físiques i/o jurídiques residents en jurisdiccions que pel motiu que sigui pugui ser contraris a la seva regulació.

Responsabilitat de GESTIONA

GESTIONA no es fa responsable ni respon de la legalitat dels altres llocs web de dels que pugui accedir-se des de el seu portal.

GESTIONA es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web www.lesportessalut.cat sense previ avís, amb la finalitat de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

GESTIONA no es farà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de dita informació. Tanmateix, tenint en compte els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, GESTIONA es compromet a la retirada o, en el seu cas, al bloqueig, d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o intenacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

GESTIONA tampoc es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errades o males configuracions del software instal·lat en l’ordinador de l’intenauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi qual l’usuari/a es connecti a intenet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Legislació aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació de les estipulacions que conformen l’avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis que presta GESTIONA serà la legislació espanyola i, quan escau, la catalana.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis-font, així com els logotips, marques i demés signes distintius que apareixen en el mateix són de titularitat de GESTIONA i estan protegits pels corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual.

GESTIONA és propietària de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial referits als continguts del web, a excepció dels drets sobre aquells productes, serveis i/o publicacions de caràcter públic o de tercers que no són propietat de la societat.

Tota la informació que es rebi en la web, com comentaris, suggeriments o idees, es consideraran cedits a GESTIONA de manera gratuïta. Per tant, no s’ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera si fos el cas.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal sense el consentiment exprés de GESTIONA.

Política de Privacitat

 

Responsable dels fitxers

GESTIONA, gestors esportius catalans, l’Associació Catalana d’Entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques (en endavant, GESTIONA) amb CIF G65894388 i situada a Rambla de Catalunya, 81, pral., 08008, de Barcelona

Categories de dades personals

Les dades que coneixem de vostè son de caràcter identificatiu, com podria el seu nom o el seu correu electrònic.

Font de procedència de les seves dades

Les seves dades les coneixem perquè, o bé les ha donat vostè a través del formulari o bé les ha cedit una de les empreses que formen part de GESTIONA amb les quals tenim formalitzat un contracte pel qual necessitem tenir accés a les seves dades.

Finalitats del tractament

 • Atendre les consultes, dubtes i sol·licituds.

Base jurídica

 • El seu consentiment.
 • La relació contractual que l’uneix amb una o vàries de les entitats que formen GESTIONA.

Vostè és lliure de donar o no les seves dades a GESTIONA però, en cas de no fer-ho no podrem gestionar la seva consulta, dubte o sol·licitud.

Destinataris/as de les dades

Els únics destinataris de les seves dades seran GESTIONA, les entitats que la formen i els tercers-proveïdors amb els que l’associació tingui formalitzat un contracte de serveis (software i manteniment del web). Eventualment, també les autoritats públiques i judicials que en l’exercici de les seves funcions requereixin a GESTIONA.

Transferència intenacional de dades

No es preveu realitzar transferències de dades fora de la Unió Europea.

Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran el temps necessari per donar compliment les finalitats per les quals es van recollir, tret que retiri el seu consentiment i sempre sense superar els terminis legalment establerts. També podran conservar-se amb posterioritat, degudament bloquejades, només per donar resposta a eventuals requeriments d’una autoritat competent.

Drets

 • Vostè té el dret a la informació, a l’accés a les dades, la rectificació de les dades, la limitació del tractament, d’oposició, de cancel·lació, d’oblit/supressió i a portabilitat de les dades. També a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades.
 • A més a més, vostè té el dret a retirar el seu consentiment per una, vàries o totes les finalitats quan ho desitgi, sense que això afecti al tractament portar a terme fins aquell moment.

Així mateix, es comunica que té el dret de presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si GESTIONA no li permet exercitar els seus legítims drets.

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris/es sense el seu consentiment, ni es cedeixen a tercers.

S’informa que aquest lloc web utilitza cookies tant pròpies com de tercers. Si vostè vol més informació, acudeixi a la POLÍTICA DE COOKIES. 

 • Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es puguin recollir de l’interessat/a seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de GESTIONA.

Aquesta Política de Privacitat s’aplica a la informació que GESTIONA recull dels usuaris/as a través del seu web, comunicacions electròniques, formularis de contacte i qualsevol altre servei que activem per a millorar l’experiència dels nostres usuaris/as.

La Política de Privacitat s’actualitzarà amb l’objectiu de clarificar o reflectir les noves pràctiques a la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legals que s’hagin d’aplicar. Totes les modificacions seran enviades als usuaris per correu electrònic i per avisos al web.

 • Quan recollim les seves dades personals

Si interactua a través del nostre web tractarem el seu nom i correu electrònic.

 • Mitjans pels quals ens facilita les seves dades i informació recollida

Tractem les seves dades sempre que:

 • Visita el nostre web.
 • Interactua o connecta amb nosaltres.
 • Fa servir algun dels nostres serveis de comunicació electrònica.
 • Ens envia un correu electrònic.

Les dades de caràcter personal que ens facilita s’incorporen als nostres fitxers.

Els diversos moments en els que recollim les seves dades són, bàsicament, quan accedeix com usuari en el web o quan sol·licita informació i podem recollir les dades següents: el seu nom i/o usuari/a, correu electrònic i els comentaris que hagi fet.

 • Finalitats de la recollida de dades

Les dades personals que ens faciliti a l’accedir o al enviar-nos alguna comunicació i/complimentar el formulari de contacte tenen com a finalitat les indicades anteriorment.

Quan fa servir els nostres formularis de contacte, prèvia acceptació de la nostra política de privacitat, ens dóna el seu consentiment a que les seves dades personals i la informació que ens hagi facilitat la fem servir amb la finalitat indicada en el quadre anterior.

Dades de terceres persones.

Si inclou dades de caràcter personal de tercers, haurà d’informar-los de la nostra política i condicions, de l’ús que en fem i ha de tenir el seu consentiment previ.

 • Exercici de drets.

Vostè té el dret a:

 • Requerir-nos l’accés a qualsevol dada personal seva i demanar la seva actualització, rectificació o cancel·lació/supressió; oposar-se al seu tractament, a la portabilitat de les dades i a la limitació del tractament, així com a retirar el seu consentiment quan ho desitgi. També el dret a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades.
 • Si vol fer ús dels seus drets adreci’s al següent correu electrònic info@gestiona-associacio.cat. o als enllaços habilitats als nostres correus electrònics o publicacions.
 • Recordi facilitar la major informació possible: el seu nom i cognoms, el seu usuari/a, el seu DNI, i la seva adreça de correu electrònic en ares de tramitar el dret exercit i contactar, si fos necessari, amb vostè.
 • Tutela de drets davant l’autoritat de control.

Si creu que els seus drets s’han vist vulnerats, pot adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es.

 • Compartim les seves dades
  • Organismes públics

GESTIONA li garanteix la confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, tot i això podrem desvelant-les a les autoritats competents quan siguem requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas. I això amb la finalitat de prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en les serveis que es puguin prestar a través del nostre web.

Així les seves dades les podrem posar a disposició de les autoritats administratives i judicials.

 • Proveïdors de serveis

GESTIONA pot tenir contractats diversos serveis amb proveïdors que accedeixen a dades de caràcter personal com els de software i/o manteniment del web. Tots els nostres proveïdors han subscrit acords de tractament de dades limitant aquest a les finalitats del servei contractat i fent servir les mesures de seguretat legalment previstes.

 • Entitats que formen GESTIONA

Cada entitat que forma GESTIONA és l’encarregada de subministrar el nom d’usuari/a i contrasenya als seus abonats. Per tant, cada entitat coneixerà, com a mínim, el nom d’usuari/a dels seus abonats.

 • Veracitat de les dades i ús responsable.

GESTIONA vetlla per la seguretat i confidencialitat de les seves dades i amb aquest objectiu adoptem les mesures tècniques de seguretat que dificultin la seva pèrdua, mal ús o que siguin accessibles a persones no autoritzades. No obstant no serem responsables de la informació que vostè decideixi compartir amb altres usuaris.

Estem compromesos en actuar amb celeritat i responsabilitat en el cas que la seguretat de les seves dades es trobés afectada i a informar-li si fos rellevant.

 • Polítiques de Privacitat Especials o de tercers

Fa referència a la recollida i tractament de dades que tercers puguin fer per la interacció amb la nostra web. Aquests tercers tenen les seves pròpies polítiques de privacitat i GESTIONA no té res a veure amb elles.

 • Mesures de Seguretat:

GESTIONA ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament de les dades eficaç, que protegeixi la intimitat, privacitat i confidencialitat d’aquestes complint amb els requisits previstos a la legislació vigent, tot fent ús dels mitjans necessaris per a evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades segons les possibilitats de la tecnologia i l’abast del control de GESTIONA.